Příběhy

Dobrý rodič

Terezky maminka, když se Terezka narodila, si předsevzala, že své dceři bude dobrým rodičem. Byť ji to stojí nemalé úsilí, snaží se své předsevzetí splnit a má pocit, že se jí to daří.
Karolína jí však na konzultaci šetrně vysvětlí, že dobrý rodič ke svému dítěti přistupuje zcela jinak, než ona přistupuje k Terezce. Že ona Terezku, byť nevědomky, de facto jenom opečovává, ale prakticky ji nevychovává. A pokud chce být opravdu dobrým rodičem, bude své chování k Terezce výrazně změnit a navede ji, na co by se měla zaměřit.

Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.
Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.
Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.