Kdo je Karolína

Karolína, celým jménem Karolína Procházková, je literární postava, které vdechly život Hana PřádováKatarína Kuňová.

Obě dvě autorky se dlouhá léta věnovaly úspěšné terapeutické praxi, která pomohla mnoha lidem. Bohužel současná legislativa jim již nedovoluje v této praxi pokračovat dál a tak se rozhodly stvořit Karolínu. Ta od nich do vínku dostala všechny jejich vědomosti a zkušenosti, které za dobu svého působení získaly. A stala se nejdůležitější postavou jejich knih, posléze i příběhů na tomto webu.

Karolína se po vzoru svých autorek věnuje psychosomaterapii.
Tato metoda vychází ze dvou stěžejních principů, a to že příčina všech nemocí se nachází v psychice člověka a každému se děje jen to, co odpovídá jeho zásluhám (ať už v tom pozitivním, či negativním slova smyslu).

Ve svém studiu Karolína poskytuje konzultace lidem, kteří k ní přicházejí s rozličnými, nejen zdravotními, problémy. Během těchto konzultací jim svým osobitým a nenásilným způsobem otevírá oči tak, aby pochopili hlubší zákonitosti toho, co se jim v životě děje. Je si totiž moc dobře vědoma toho, že jedině tak člověk může danou situaci správně vyřešit, či se může zcela uzdravit.
A právě dialogy mezi Karolínou a jejími pacienty při těchto konzultacích jsou ústřední dějovou linkou příběhů na tomto webu.

Blíže se s Karolínou můžete seznámit ve volně přístupných příbězích, které vám napoví mnohem víc. Ostatní příběhy spadají do předplatného a přístup k nim je zpoplatněn.