Kdo je Karolína

Karolína, celým jménem Karolína Procházková, je literární postava, které vdechly život Hana Přádová a Katarína Kuňová.

Obě dvě autorky se dlouhá léta věnovaly úspěšné terapeutické praxi, která pomohla mnoha lidem. Bohužel současná legislativa jim již nedovoluje v této praxi pokračovat dál a tak se rozhodly stvořit Karolínu. Ta od nich do vínku dostala všechny jejich vědomosti a zkušenosti, které za dobu svého působení získaly. A stala se nejdůležitější postavou jejich knih, posléze i příběhů na tomto webu.

Karolína se po vzoru svých autorek věnuje psychosomaterapii.
Tato metoda vychází ze dvou stěžejních principů, a to že příčina všech nemocí se nachází v psychice člověka a každému se děje jen to, co odpovídá jeho zásluhám (ať už v tom pozitivním, či negativním slova smyslu).

Ve svém studiu Karolína poskytuje konzultace lidem, kteří k ní přicházejí s rozličnými, nejen zdravotními, problémy. Během těchto konzultací jim svým osobitým a nenásilným způsobem otevírá oči tak, aby pochopili hlubší zákonitosti toho, co se jim v životě děje. Je si totiž moc dobře vědoma toho, že jedině tak člověk může danou situaci správně vyřešit, či se může zcela uzdravit.
A právě dialogy mezi Karolínou a jejími pacienty při těchto konzultacích jsou ústřední dějovou linkou příběhů s konzultací u Karolíny.
Dalším typem příběhů, se kterými se můžete na tomto webu setkat, jsou příběhy s kvízem od Karolíny. Ty zachycují nějakou konkrétní životní situaci. Karolína vám v příběhu následně položí několik otázek, obvykle jak se dotyční aktéři příběhu měli správně zachovat. A pak vám prozradí, jaké odpovědi byly správné a vysvětlí vám, proč tomu tak je.

Blíže se s Karolínou můžete seznámit ve volně přístupných příbězích, které vám napoví mnohem víc. Ostatní příběhy spadají do předplatného a přístup k nim je zpoplatněn.