Příběhy

Kouzlo Vánoc

Vánoce jsou zcela atypické svátky plné zvláštní nostalgie. Lidi to táhne ke svým blízkým více než kdykoli jindy v roce. Ke své rodině se podvědomě chovají lépe, než se obvykle chovají. Spontánně rozsvěcují velké množství světélek…
Proč tomu tak je?
Proč se lidé, ať již věřící, či nikoli, takto spontánně chovají?

Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.
Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.
Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.