Příběhy

Úmysly

„Bohužel důsledky dobrých úmyslů tady řeším prakticky každý den. Poznamenávají totiž především vztahy v rodinách, či mezi blízkými lidmi. Kdy obě strany se cítí nepochopené a kvůli tomu se mnohdy od sebe psychicky různou měrou vzdalují. Kdy kvůli dobrům úmyslům rodiče v očích dětí nechtěně pozbývají úcty a autority. Kdy partneři mezi sebou nevědomky staví různě hluboké propasti. Přitom by stačilo tak málo…“ povídá Karolína během konzultace, kterou zachycuje tento příběh.

Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.
Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.
Upozornění plynoucí ze zákona:
Rady a návody zveřejněné v příbězích či v komentářích na tomto webu v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.